My Little Pony: Friendship is Magic Fanon Wiki
Advertisement

The Zipang Class were a class of superbattleships built for the Kiitian Empire and were the only superbattleships of their kind ever built.

Background

Design Characteristics

Ships

Zipang

Bitoku

Sainō

Rōdō-ryoku

Shin'nen

Shōri

Meiyo

Eiko

Muteki

Fumetsu

Sangādian

Mūngādian

Āsugādian

Mizugādian

Faiāgādian

Eāgādian

Raifugādian

Sourugādian

Kamisenshi

Tetsusenshi

Yamasenshi

Heiyasenshi

Umisenshi

Yukisenshi

Kazesenshi

Sekaisenshi

Advertisement